XVI Lokalna Impreza na Orientację EKOTONA 2023

XVI Lokalna Impreza na Orientację EKOTONA 2023

 Regulamin

 1. Termin i miejsce imprezy:

21 stycznia 2023 r., baza: ZSBiP w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 9

 1. Organizatorzy: 

KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko  przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Współorganizatorzy:  Urząd Miejski w Grudziądzu, MORiW

 1. Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy: Rafał Zbrzeźny
Sędzia główny: Beata Chodziutko-Furso
Budowa  tras: Rafał Dulski (TZ,TU,TT,TP)
Instruktorzy: Rafał Zbrzeźny
Sekretariat: Anna Krzyżykowska, Aleksandra Herzke, Matylda Ciborowska, Celina Furso
Pozostali organizatorzy:  Krzysztof Furso, Filip Chodziutko,Edward Żołnowski, Michał Sereda

 1. Trasy i  mapy:

Park Miejski, etap dzienny, mapy nietypowe

trasy Liczba osób w zespole proponowane (kategoriom wiekowym)
TZ – dla zaawansowanych 1-2 TS – urodzonym w roku 2002 i starszym
TU – dla średnio zaawansowanych 1-2 TJ – urodzonym w latach 2003-2006
TT – dla niezaawansowanych 1-3 TM – urodzonym w latach 2007-2009
TP – dla początkujących 1-3 TD – urodzonym w roku 2010 i młodszym
TP z przewodnikiem brak limitu początkującym niezależnie od wieku       (nie wliczona do Pucharu)

Możliwy jest start indywidualny.

 1. Zgłoszenia i wpisowe:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia zawodników na poszczególnych trasach przez Formularz Google

https://forms.gle/CZ6yr5SrVit3JqgL6

lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie – 782 502 881 do dnia 20.01.2023 (piątek) do godz. 20.00. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska zawodników, klub/miejscowość, rok urodzenia, wybraną trasę, kontakt mailowy/telefoniczny oraz zadeklarować chęć wypożyczenia busoli.

W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.

Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy: 8 zł.(TT,TP) oraz 10 zł.(TZ,TU) – całość zostanie przekazana na WOŚP.

Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.

regulamin PW: http://www.skarmat.pl/download/2021/regulam/Regulamin_PW_Kuj_Pom_MnO_2020_2021.pdf

 1. Ramowy program imprezy: 21 stycznia 2023 (sobota)

8.30 – 9.00    – przyjmowanie uczestników w bazie
9.15 – 9.45    – otwarcie imprezy
9.45 – 10.15  – szkolenie teoretyczne dla początkujących
10.00 – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
13.30-14.00   – przewidywane zakończenie zawodów

Wyniki zostaną przesłane opiekunom pocztą elektroniczną oraz będą dostępne na stronie internetowej klubu: http://kinoekoton.pl oraz na naszym profilu fb.

 1. Świadczenia:

Mapa startowa dla każdego uczestnika. Potwierdzenie punktów OTP i OInO. Dyplom dla trzech najlepszych drużyn w swojej kategorii.

Materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej, na prośbę opiekunów)

 1. Uwagi końcowe:
 • Uczestnicząc w imprezie zawodnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zdjęć.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
 • Osoby niepełnoletnie, które startują indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
 • Istnieje możliwość zakupu książeczek InO na zawodach.

Zapraszamy! Klub InO EKOTON