Brak w magazynie

65.00

Chrystian Biskup Prus 1216-1245 i misja pruska jego czasów

Paweł Grochowski urodził się w 1965 r. w Grudziądzu. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) w 1990 r. Tam też w roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Pracuje w rodzinnym mieście, gdzie od 2012 r. jest kierownikiem Zakładu Patomorfologii Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego. Prowadzi także działalność społeczną na rzecz ratowania lokalnego dziedzictwa kulturowego: był przewodniczącym Społecznego Komitetu Odbudowy Klimka, a od 2002 r. jest prezesem grudziądzkiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Niniejsza książka powstawała w latach 2013–2017 i jest rezultatem zainteresowań autora postacią biskupa Prus Chrystiana i początkami miasta Grudziądza.

Studia Pawła Grochowskiego zarówno nad biskupem pruskim, jak i prowadzoną w jego czasach misją chrystianizacyjną ocenić należy bardzo wysoko. Napisana przez niego praca zawiera wnioski wysnute nie tylko z pracy ze źródłami i literaturą historyczną, ale też wykorzystuje ustalenia historyków sztuki oraz archeologów. (…) Praca nie tylko podsumowuje stan wiedzy dotyczącej Chrystiana i jego misji, ale też jej autor w wielu miejscach postarał się postawić własne hipotezy i skonfrontować je z tezami funkcjonującymi już w literaturze przedmiotu. (…) Uznanie budzi szeroka kwerenda przeprowadzona przez autora zarówno w źródłach, jak i w literaturze przedmiotu. (…) Jakość przygotowanej pracy z nawiązką niweluje brak dyplomu ukończonych studiów historycznych autora. (…) Liczę, że ta książka będzie ważnym elementem dyskusji dotyczącej biskupa pruskiego.

Fragment recenzji wydawniczej Marka Smolińskiego.

Brak w magazynie

Opis

Chrystian Biskup Prus 1216-1245 i misja pruska jego czasów

Autor: Paweł Grochowski

Ilość stron: 500

 

Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Wymiary 29 × 22 × 3.5 cm
Okładka

Twarda

Wydawca

Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów

Data wydania

2018