Brak w magazynie

55.00

Historia Grudziądza 1920-1945 – tom I i II

Brak w magazynie

Opis

Dwutomowe opracowanie dziejów Grudziądza obejmuje dwa chronologiczne okresy:
– okres II Rzeczypospolitej (1920-1939)
– okres okupacji niemieckiej (1939-1945)

Książka jest wielką synteza historii Grudziądza, na którą składają się dzieje polityki, gospodarki, szkolnictwa, sportu, kultury, religii, społeczeństwa, mniejszości narodowych, wojskowości.

Autorami opracowania są historycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy swe badania oparli na dokładnej kwerendzie archiwalnej i studiowaniu bogatych w informacje łamów przedwojennej i okupacyjnej prasy.

Książka została podzielona na 16 rozdziałów.

Rozdział I – Ryszard Sudziński
Powrót Grudziądza do Macierzy

Rozdział II – Ryszard Sudziński, Zofia Waszkiewicz
Ustrój miasta

Rozdział III – Barbara Łaukajtys, Zofia Waszkiewicz
Społeczeństwo Grudziądza w okresie miedzywojennym

Rozdział IV – Ryszard Sudziński, Zofia Waszkiewicz
Życie gospodarcze

Rozdział V – Ryszard Sudziński
Infrastruktura i gospodarka komunalna

Rozdział VI – Zofia Waszkiewicz
Życie polityczne

Rozdział VII – Zofia Waszkiewicz
Stosunki wyznaniowe i życie religijne

Rozdział VIII – Barbara Łaukajtys, Zofia Waszkiewicz
Życie kulturalno-oświatowe i sportowe międzywojennego Grudziądza

Rozdział IX – Waldemar Rezmer
Garnizon Grudziądzki

Rozdział X – Waldemar Rezmer
Grudziądz w kampanii polskiej 1939 roku

Rozdział XI – Jan Sziling
Niemieckie władze okupacyjne (1939-1945)

Rozdział XII – Jan Sziling
Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej

Rozdział XIII – Jan Sziling
Germanizacja

Rozdział XIV – Jan Sziling
Sytuacja gospodarcza i społeczna okupowanego Grudziądza

Rozdział XV – Jan Sziling
Konspiracja

Rozdział XVI – Waldemar Rezmer
Walki o Grudziądz w 1945 roku

Może spodoba się również…