Brak w magazynie

55.00

Rocznik Grudziądzki XXX tom

Najnowszy XXX tom Rocznika Grudziądzkiego.

Brak w magazynie

Opis

Rocznik Grudziądzki XXX
ARTYKUŁY
Przemysław Waszak, Krucyfiksy znad wejścia do dawnego szpitala św. Jakuba w Toruniu, ul. Szpitalna 4
Izabela Fijałkowska, Architektura szkieletowa Starego Miasta Grudziądza
Bogusław Buszewski, Znaczenie Walthera Nernsta dla i w chemii
Tomasz Krzemiński, Klimat kulturowy Grudziądza i miast Prus Zachodnich w drugiej połowie XIX wieku
Mateusz Maleszka, Walther Nernst i spór o „niemiecką fizykę”
Magdalena Niedzielska, Walther Nernst. Życie i działalność naukowa
Wiesław Sieradzan, Związki Walthera Nernsta z Grudziądzem
Józef Szudy, Walther Nernst – pionier współczesnej fizyki
Mariusz Żebrowski, Ucieczki jeńców brytyjskich z obozu jenieckiego w Grudziądzu w 1918 roku
Joanna Hinz, Słupski Młyn – Przesławice: miejsce zbrodni i pamięci
Filip Rybiak, Wkroczenie Armii Czerwonej do Radzynia Chełmińskiego w styczniu 1945 r. – w źródłach historycznych i współczesnej pamięci mieszkańców
Witold Rakowski, Ludność Grudziądza i jej zmiany w latach 1946-2020
Agnieszka Zielińska, Spis zawodowy i spis przedsiębiorstw z 1907 roku jako źródło do badania zagadnień społeczno-gospodarczych na przykładzie powiatu grudziądzkiego
MATERIAŁY I MISCELLANEA
Sławomir Kwiatkowski, Inwentarz kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu w 1661 roku oraz donacje na jego rzecz w latach 1661-1682
Paweł Nastrożny, Rocznik Grudziądzki. Dzieje periodyku (1960-2022)
Dk. Waldemar Rozynkowski, Wizyta prymasa Stefana Wyszyńskiego w domu generalnym sióstr pasterek w Jabłonowie Pomorskim (10-11 VI 1965 r.)
Wiesław Sieradzan, Piotr z Grudziądza w świetle najnowszych badań. Uwagi na marginesie monografii Pawła Gancarczyka, Petrus Wilhelmi de Graudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku
LUDZIE MIASTA I REGIONU
Bartosz Janczak, Generał bryg. Marian Przewłocki (1888-1966) – z Kamieńca Podolskiego przez Grudziądz, Wilno do 2. Korpusu Polskiego i na emigrację
Paweł Nastrożny, Ksiądz kanonik Wojciech Zawacki (1964-2020)
Wiesław Sieradzan, Lothar Hyss (5 III 1960 – 19 III 2022), niemiecki historyk sztuki
RECENZJE I SPRAWOZDANIA
Izabela Fijałkowska, Sprawozdanie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w 2021 roku
Paweł Grochowski, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu w latach 2018-2021
Dawid Schoenwald, Dawne tramwaje Grudziądza. Źródła z lat 1896-1946 z okazji 125-lecia istnienia komunikacji tramwajowej, Grudziądz 2021, ss. 207 (Jerzy Domasłowski)
Wioletta Pacuszka, Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu za 2021 rok
Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz, Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za 2021 rok
Wydawca:
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądz
Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu 
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Grudziądz
Wydanie: Grudziądz 2022
Autorzy: redakcja zbiorowa
Liczba stron: 417
Ilustracje: czarno-białe
Okładki: miękkie
Format: 17 x 24 cm

Może spodoba się również…