62.00

Zamek w Grudziądzu, studia i materiały

Opis

Red. Marcin Wiewióra – Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały

Wydawnictwo: UMK
Seria: nd
Rok wydania : 2012
Wydanie : I
Nakład : 350 egz.
ISBN : 978-83-231-2868-7
Stron : 410
Format : 215×305 mm
Oprawa : twarda

Opis:
W publikacji, obok wyników badań geomorfologicznych i geologicznych Góry Zamkowej, znalazły się przede wszystkim opracowania poświęcone wszystkim kategoriom źródeł ruchomych (naczynia ceramiczne, materiały budowlane, fajki, monety, przedmioty wykonane ze szkła i bursztynu oraz metalu, kości zwierzęce i inne) oraz nieruchomych (analizy architektoniczne odsłoniętych pozostałości zamku, analizy technik budowlanych), jak również studia poświęcone dziejom zamku grudziądzkiego.

Spis treści:

Od redakcji (Marcin Wiewióra)
1. Zagadnienia wstępne (Marcin Wiewióra)
2. Budowa geologiczna i przekształcenia rzeźby Góry Zamkowej i jej otoczenia (Jarosław Kordowski, Sebastian Tyszkowski, Dorota Bienias)
3. Historia zamku w świetle źródeł historycznych i ikonograficznych
4. Stratygrafia kulturowa Góry Zamkowej. Synchronizacja warstw i analiza obiektów kulturowych (Marcin Wiewióra)
5. Analiza źródeł architektonicznych (Bożena Zimnowoda-Krajewska)
6. Analiza źródeł archeologicznych
7. Analiza źródeł przyrodniczych
8. Próba rekonstrukcji etapów budowy i układu przestrzennego zamku (Marcin Wiewióra)
Summaries
Bibliografia