Kościół i Klasztor Reformatów

Kościół i Klasztor Reformatów

Informacje o obiekcie:

Klasztor reformatów z kościołem pw. św. Krzyża zostały zbudowane na przedmieściu Fijewo w latach 1750-51, w stylu barokowym, według
projektu królewskiego architekta Antonia Solariego. Ołtarz główny i cztery ołtarze boczne, zbudowane z niepolichromowanego drewna,
poświęcono w 1755 roku. W wyniku rozbioru Polski i kasaty większości zakonów, od 1801 roku w gmachu klasztornym funkcjonował zakład poprawczy, a następnie zakład karny, który działa tu do dziś.
Fasada kościoła zdobiona jest pilastrami, dużym oknem pośrodku oraz niszami na rzeźby świętych. Szczyt fasady zwieńczony jest trójkątnym
naczółkiem oraz okrągłym oknem. Od północy do kościoła przylegają zabudowania klasztorne złożone z trzech skrzydeł, które tworzą pośrodku mały wirydarz (dziedziniec).
Kościół pw. św. Krzyża, dzięki uprzejmości pracowników Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, kilka razy do roku udostępniany jest
do zwiedzania, zazwyczaj w okolicach świąt państwowych. Zapisy chętnych przyjmuje Informacja Turystyczna na około 3 tygodnie przed terminem zwiedzania.

Lokalizacja na mapie: