Lodowisko

Lodowisko

Informacje:

Lodowisko w Parku Miejskim (obiekt sezonowy)
tel. 691-111-197

CENNIK
obowiązujący na lodowisku
w okresie 06.12.2022 r. ? 28.02.2023 r.

Bilet wstępu normalny:
od godz. 10.00 do godz. 13.45 i od godz. 16.00 do godz. 19.45 w dni powszednie i weekendy:
Bilet normalny 45 min.                                                      10,00 zł
Bilet normalny 90 min.                                                      16,00 zł
Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny  45 min.                 8,00 zł
Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny  90 min.               14,00 zł

Bilet wstępu ulgowy:
(dzieci i młodzież ucząca się za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) od godz. 10.00 do godz. 13.45 i od godz. 16.00 do godz. 19.45 w dni powszednie i weekendy:
Bilet ulgowy 45 min.                                                             7,00 zł
Bilet ulgowy 90 min.                                                           10,00 zł
Bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny 45 min.                      6,00 zł.
Bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny 90 min.                     10,00 zł.
Wypożyczenie łyżew 45 min.                                              8,00 zł.
Bilet dla szkolnych grup zorganizowanych z opiekunem
45 min.                                                                                  5,00 zł.
Bilet ulgowy 45 min. obowiązujący podczas ?Białych wakacji? (w okresie ferii zimowych) od godz. 10.00 do godz. 13.45 i od godz. 16.00 do godz. 19.45 w dni
powszednie i weekendy                                                       6,00 zł.

Grudziądzka Karta Seniora (ważna tylko za okazaniem karty przez posiadacza wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość) wejście na 45 min. od godz. 10.00 do godz. 13.45 i od godz. 16.00 do godz. 19.45 w dni powszednie i weekendy)
Bilet seniorski 45 min.                                                           5,00 zł.
Bilet seniorski 90 min.                                                           8,00 zł
Kaucja zwrotna (za 1 parę łyżew)                                       20,00 zł.