Poczta Główna

Poczta Główna

Informacje o obiekcie:

Budynek Poczty Polskiej przy ul. Sienkiewicza to przepiękny, narożny budynek zbudowany w stylu neogotyckim dawnej Poczty Cesarskiej. Został wzniesiony w 1883 roku za pieniądze pochodzące z kontrybucji francuskiej, po wojnie francusko-pruskiej. Z dachu wyrastają ozdobne trójkątne szczyty i strzeliste wieżyczki, a nad wejściem wmurowany jest zegar.

Pierwszy Urząd Pocztowy, a właściwie miejsce gdzie pocztylioni(dawni listonosze) zatrzymywali się, odpoczywali i zmieniali konie było zlokalizowane na dzisiejszej ul. Legionów, mniej więcej naprzeciwko Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Pocztylioni zaczęli działać w XVI wieku dzięki związkom kupieckim, które tworzyły trasy pocztylionów z północy na południu: Gdańsk – Wrocław czy Gdańsk – Kraków, nie omijając przy tym Grudziądza.
Do dziś na przedmieściach miasta zachowały się karczmy, będące niegdyś stacjami pocztowymi.

Jedyne w Grudziądzu zachowane ażurowe schody prowadzące na pozostałość wieży oraz konstrukcja drewniana wieży zegarowej, to tylko niektóre perełki jakie mieszkańcy Grudziądza mogli zobaczyć dzięki zorganizowanemu przez Informację Turystyczną zwiedzaniu budynku Poczty w ramach akcji „Poznaj region z przewodnikiem” w 2020 roku.

Lokalizacja na mapie: