Poczta Główna

Poczta Główna

Informacje o obiekcie:

Budynek Poczty Polskiej przy ul. Sienkiewicza to przepiękny, narożny budynek zbudowany w stylu neogotyckim dawnej Poczty Cesarskiej. Został wzniesiony w 1883 roku za pieniądze pochodzące z kontrybucji francuskiej, po wojnie francusko-pruskiej. Budynek w stylu neogotyckim, z elewacją frontową o wielu sterczynach oraz w murowanym zegarem. Całość obłożono cegłą glazurowaną w trzech kolorach.  

Pierwszy Urząd Pocztowy, a właściwie miejsce gdzie pocztylioni (dawni listonosze) zatrzymywali się, odpoczywali i zmieniali konie było zlokalizowane na dzisiejszej ul. Legionów, mniej więcej naprzeciwko Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pocztylioni zaczęli działać w XVI wieku dzięki związkom kupieckim, które tworzyły trasy pocztylionów z północy na południe: Gdańsk – Wrocław czy Gdańsk ? Kraków, nie omijając przy tym Grudziądza. Do dziś na przedmieściach miasta zachowały się karczmy, będące niegdyś stacjami pocztowymi.

Jedyne w Grudziądzu zachowane ażurowe schody prowadzące na pozostałość wieży oraz konstrukcja drewniana wieży zegarowej, to tylko niektóre perełki jakie mieszkańcy Grudziądza mogli zobaczyć dzięki zorganizowanemu przez Informację Turystyczną zwiedzaniu budynku Poczty w ramach akcji ?Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem? w 2020 roku.

Lokalizacja na mapie: