Cytadela Twierdzy Grudziądz – zwiedzanie

Cytadela Twierdzy Grudziądz – zwiedzanie

ZASADY i TERMINY ZWIEDZANIA CYTADELI TWIERDZY GRUDZIĄDZ W SEZONIE 2022.

Zwiedzanie Cytadeli jest możliwe:

 • W ramach akcji Zdobywca Cytadeli –  zwiedzanie w sobotę, bez wcześniejszego rezerwowania, dla osób posiadających polski dokument tożsamości. Oferta skierowana do turystów indywidualnych (w tym rodzin z dziećmi) posiadających przy sobie polski dokument tożsamości.
  Zwiedzanie w ramach akcji Zdobywca Cytadeli będzie prowadzone w każdą sobotę począwszy od dnia 7 MAJA 2022 roku do dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2022 roku.Uczestnicy muszą przybyć na parking przed bramą główną Cytadeli, z polskim dokumentem tożsamości najpóźniej do godziny 10.45.
  Po zapisaniu na listę uczestników uczestnicy rozpoczynają 2,5 godzinne zwiedzanie z przewodnikiem.
  W przypadku większej liczby oczekujących, osoby zapisane najpóźniej będą musiały poczekać ok.20 minut na przybycie drugiego przewodnika. Trasa zwiedzania dodatkowo obejmuje majdan i punkt widokowy.
  Koszt zwiedzania: opłata logistyczna pełna 20 zł od osoby, zniżkowa 15 zł od osoby. Honorujemy Kartę Dużej Rodziny. Wynagrodzenie przewodników pokrywa Stowarzyszenie. Stowarzyszenie wystawia faktury, nie jest płatnikiem VAT.
 • Zwiedzanie w dowolnych terminach sezonu, dla wszystkich (wymagana wcześniejsza rezerwacja) należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem Rawelin e-mail: rawelin.gdz@wp.pl z wyprzedzeniem:
  ? osoby, grupy z polskimi dokumentami tożsamości na 7 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem
  ? obcokrajowcy na 15 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem
 • Uczestnicy posiadający polski dokument tożsamości.
  Osoby indywidualne posiadające (przy sobie) polski dokument tożsamości lub grupy zorganizowane, w których uczestnicy posiadają (przy sobie) polski dokument tożsamości mogą zwiedzać CTG w każdy inny wybrany przez siebie dzień w okresie od 7 maja do 29 października 2022.
  W tym celu należy:
  ? skontaktować się co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem z WSK-E RAWELIN na adres: rawelin.gdz@wp.pl podając:
  1. dokładną nazwę organizatora
  2.dane adresowe i kontaktowe organizatora
  3. datę i godzinę planowanego zwiedzania
  4. planowaną liczbę uczestników
  5. dane do faktury

  6. sposób płatności
  ? na tej podstawie WSK-E RAWELIN wystąpi do Komendanta 13 WOG o zgodę na wejście na teren CTG. W przypadku zwiedzania w dniach: piątek po godzinie 13.15, sobota lub niedziela trasa zwiedzania dodatkowo obejmuje majdan i punkt widokowy. W pozostałe dni zgodę na wejście na majdan Komendant wydaje uznaniowo i indywidualnie.
  ? o udzieleniu zgody na wejście na teren CTG (lub nie) i przyjęciu wycieczki (lub nie) do realizacji WSK-E powiadamia organizatora mailem zwrotnym. Zgoda Komendanta na wejście na teren CTG jest warunkiem koniecznym.
  ? w dniu zwiedzania organizator lub osoby indywidualne są zobowiązane mieć przy sobie w 2 egzemplarzach imienną listę uczestników zwiedzania. Listy te należy przekazać przewodnikowi i na biuro przepustek.
  ? Komendant na prośbę WSK-E RAWELIN może udzielić zgody na wjazd autokaru na parking wewnętrzny.
  Koszt zwiedzania: opłata logistyczna pełna 20 zł od osoby, zniżkowa 15 zł od osoby. Wynagrodzenie przewodnika 250 zł za grupę do 30 osób. Grupy szkolne z opiekunami maksymalnie do 45 osób. Stowarzyszenie wystawia faktury nie jest płatnikiem VAT.
 • Uczestnicy posiadający (przy sobie) inny niż polski dokument tożsamości
  Obcokrajowcy chcący zwiedzić CTG muszą:
  ? skontaktować się co najmniej na 15 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem z WSK-E RAWELIN podając:
  1. nazwę organizatora
  2. dane adresowe i identyfikacyjne organizatora
  3. dane kontaktowe organizatora
  4. imienne listy uczestników z numerami identyfikacyjnymi dokumentu tożsamości (ten sam , którym będą się okazywać podczas zwiedzania)
  5. datę i godzinę planowanego zwiedzania.
  ? na tej podstawie WSK-E RAWELIN wystąpi do Komendanta 13 WOG o zgodę na wejście na teren CTG. W przypadku zwiedzania w dniach: piątek po godzinie 13.15, sobota lub niedziela trasa zwiedzania dodatkowo obejmuje majdan i punkt widokowy. W pozostałe dni zgodę na wejście na majdan Komendant wydaje uznaniowo i indywidualnie
  ? O udzieleniu zgody (lub nie) i przyjęciu wycieczki (lub nie) do realizacji WSK-E powiadamia organizatora mailem zwrotnym. Zgoda Komendanta na wejście na teren CTG jest warunkiem koniecznym.
  Koszt zwiedzania: opłata logistyczna pełna 20 zł od osoby i zniżkowa 15 zł od osoby. Wynagrodzenie przewodnika 250 zł za grupę do 30 osób. Stowarzyszenie wystawia faktury, nie jest płatnikiem VAT.

Obsługą ruchu turystycznego Cytadeli zajmuje się WSK-E “RAWELIN”
kontakt: rawelin.gdz@wp.pl, tel. 504-991-262