Spichlerze

Informacje o obiekcie:

Zespół spichlerzy tworzy 26 budynków o ceglanych elewacjach, z przyporami. Od strony Wisły mają one od 4 do 9 kondygnacji, natomiast od strony miasta zaledwie od 2 do 4. Spichlerze pełniły funkcje obronne, magazynowe, a od początku XX wieku także mieszkaniowe. Powstanie spichlerzy związane było z rozwojem miasta jako ośrodka handlowo-rzemieślniczego, które duże zyski czerpało z handlu zbożem. Poza wysokiej jakości pszenicą i żytem, transportowanymi Wisłą z Kujaw i Mazowsza, w tych okazałych budynkach przechowywano także dobra importowane z zachodniej Europy: wysokiej jakości wyroby rzemieślnicze, przyprawy przywożone z kolonii Holandii i Anglii, sukna, a także wina.

Pierwsze murowane spichlerze powstały w połowie XIV wieku. Spichlerze o nr 9 i 11 (pierwsze Od Bramy Wodnej) uznawane są za najstarsze. Przypuszcza się, że powstały w miejscu dawnego spichlerza kupca Bornwalda. Obecnie zajmowane są przez muzeum miejskie ? znajduje się tam wystawa poświęcona historii miasta. W Spichlerzach nr 13 i 15, w elewacjach od strony Wisły, zachowały się drewniane rynny do zsypywania zboża. Spichlerz pod numerem 35 połączony był malowniczym łącznikiem nad ulicą Spichrzową z hotelem Królewski Dwór. Mieściły się w nim magazyny hotelowe oraz mieszkania dla pracowników. W budynku pod nr 47 znajdziemy płaskorzeźbę z alegorią Fortuny, monogramem PC i datą 1771. Spichlerz nr 49 do XIX wieku istniał jako budynek magazynowy, od 1827 roku pełni funkcję szaletu publicznego. W XX wieku budynek zmodernizowano a I piętro użytkował Magistrat, z którym połączone spichlerz łącznikiem nad ul. Spichrzową. Spichlerz nr 55 przebudowany w XIX wieku, pełnił funkcję mieszkaniową, a w 1925 roku dobudowano taras od strony Wisły. Spichlerze wielokrotnie ulegały zniszczeniu, m.in. w czasie pożaru w 1659 roku, jaki ogarnął cały Grudziądz na skutek odbijania miasta z rąk szwedzkich oraz podczas II wojny światowej.

W 2011 r. grudziądzkie spichlerze zdobyły 2. miejsce w konkursie na ?7 nowych cudów Polski? w plebiscycie organizowanym przez magazyn podróżniczy National Geographic Traveler Poland, a w listopadzie 2017 roku zostały wpisane na listę Pomników Historii przez Prezydenta RP. Jest to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski.

Obecnie część spichlerzy wchodzi w zespół obiektów grudziądzkiego Muzeum oraz Muzeum Handlu Wiślanego FLIS.

Lokalizacja na mapie: