Góra Zamkowa z wieżą Klimek

Informacje o obiekcie:

Na najwyższym wzniesieniu w Grudziądzu, w latach 1260-1299 zakon krzyżacki wzniósł zamek obronny. Zbudowany na planie czworoboku z najważniejszymi pomieszczeniami w południowym skrzydle (refektarz, kaplica) oraz z dormitoriami (mieszkaniami rycerzy) od zachodu. W północnej i wschodniej części zamku zbudowano pomieszczenia gospodarcze, m.in. kuchnię, piekarnię, browar i szpital. Na dziedzińcu zamku zbudowano wolnostojącą wieżę obronną zwaną Klimkiem, która w czasie pokoju służyła również jako więzienie. Na dziedzińcu wykopano także głęboką na 50 m studnię.

Zamek wielokrotnie był niszczony, głównie w okresie wojen szwedzkich. Od 1781 r. na rozkaz króla Prus Fryderyka II zamek partiami rozbierano, a cegły z rozbiórki posłużyły do budowy ogrodzenia domu poprawczego w dawnym klasztorze reformatów.

Po zamku pozostała tylko wieża Klimek oraz studnia. Klimka ostatecznie wysadziły oddziały niemieckie w dniu 5 marca 1945 r. W latach 2013-2014 relikty zamku krzyżackiego poddano rewitalizacji. W efekcie wyeksponowano mury zamku oraz zbudowano wieżę widokową wzorowaną na dawnej zamkowej wieży Klimek.

Z dwudziestotrzymetrowej wieży można podziwiać wspaniałą panoramę, jaka roztacza się na miasto i dolinę Wisły, a w pogodne dni widać budynki Chełmna, Świecia i Nowego nad Wisłą.

Zwiedzanie obiektu:
Góra Zamkowa z reliktami zamku krzyżackiego oraz wieżą Klimek otwarta jest codziennie w godzinach:
– od kwietnia do września od 9.00 do 20.00
– październik – marzec od 9.00 do 18.00
– od listopada do lutego od 9.00 do 16.00
Wstęp bezpłatny.

Operatorem Góry Zamkowej jest:
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz
tel. 56 465 90 63
www.muzeum.grudziadz.pl

Lokalizacja na mapie: