Zabytkowa oczyszczalnia i przepompownia

Zabytkowa oczyszczalnia i przepompownia

Informacje o obiekcie:

Początki budowy zabytkowej oczyszczalni i przepompowni ścieków sięgają 1906 roku. Poza przepompownią funkcjonującą przy wysokich stanach Wisły, kiedy odpływ ścieków nie mógł następować grawitacyjnie, w budynku zbudowano również mechaniczną oczyszczalnię ścieków, opartą na sicie Wurla-Rinscha z mechanicznym odbiorem skratek (grubszych zanieczyszczeń). Tak podczyszczony ściek kierowano kanałem wylotowym do Wisły. Oczyszczalnia ta funkcjonowała po niezbędnych przeróbkach do 1970 roku, niemniej obiekt przy ul. Skłodowskiej-Curie był utrzymywany do 2002 roku, gdy oddano do użytku oczyszczalnię w Nowej Wsi. Pomieszczenia dawnej oczyszczalni znajdują się do głębokości10 m poniżej poziomu terenu, ale wykop i niektóre obiekty sięgają nawet 12 m głębokości. Odrestaurowane świadczą dziś o możliwościach techniki sprzed ponad stu laty. Poza elementami infrastruktury technicznej w starej przepompowni można zobaczyć eksponaty zaświadczające o historii Grudziądza, m.in. fragmenty naczyń ze znajdującej się w Rynku restauracji hotelu Królewski Dwór, a także pozostałości naczyń z pierwszej ?sieciówki?, sprzedającej jedzenie ?na żetony?, jaka była zlokalizowana w Grudziądzu przy ul. Starej.

Zabytkowa oczyszczalnia i przepompownia
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
ul. Skłodowskiej-Curie 10, 86-300 Grudziądz
tel. 56 45 04 901

Lokalizacja na mapie: