XXX Zimowa Impreza na Orientację EKOTONA 2023

XXX Zimowa Impreza na Orientację EKOTONA 2023
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego w MnO 2023
Puchar Grudziądza w MnO 2023
1. Organizatorzy
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
2. Komitet organizacyjny
Kierownik imprezy: Bartosz Mróz PInO 758
Sędzia główny: Beata Chodziutko-Furso PInO 361
Budowa tras: TZ/TU/TT/TP Michał Sereda PInO 750
Inni organizatorzy: członkowie KInO EKOTON
3. Termin ? sobota 4 marca 2023.
4. Baza zawodów ? Plaża miejska nad jeziorem Tarpno (53.49214697670455, 18.824957852759297)
5. Dojazd:
Dojazd MZK linią nr 4 do przystanku Droga Kurpiowska/Lipowa o godz. 8.52 (z Al. 23 Stycznia o 8:35) skąd 15 minut pieszo ul. Lipową i ul. Jaśminową.
6. Ranga imprezy: regionalna ? 2 punkty do Odznaki InO.
7. Cele imprezy
? Rywalizacja w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pucharze Grudziądza w MnO
? Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu grudziądzkiego
? Popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku dzieci i młodzieży
? Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej
? Integracja środowiska InO
8. Forma imprezy, kategorie i klasyfikacja:
1) Jeden etap dzienny, trasy nietypowe.
2) Kategorie startowe:
? TP z przewodnikiem ? dla początkujących niezależnie od wieku, łatwa, wielkość ze-społu bez ograniczeń, niewliczana do Pucharów.
? TP ? dla początkujących, łatwa, zespoły do trzech osób lub (poza klasyfikacją pucharową) większe. Klasyfikacja pucharowa: TD – urodzonym w roku 2010 i młodszym.
? TT ? dla niezaawansowanych, łatwa, zespoły do trzech osób lub (poza klasyfikacją pucharową) większe. Klasyfikacja pucharowa: TM urodzonym w latach 2007-2009.
? TU ? przeciętnie trudna, zespoły do dwóch osób. Klasyfikacja pucharowa: TJ urodzonym w latach 2003-2006.
? TZ ? dla zaawansowanych, dość trudna, zespoły 1-2 osoby. Klasyfikacja pucharowa: TS urodzonym w roku 2002 i starszym.
UWAGA ? Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny. Wybór trasy należy do uczestnika.
Opłata startowa od osoby:
? TZ/TU ? 10 zł.
? TP/TT ? 8 zł.
? Wpłaty należy dokonać odliczoną kwotą w sekretariacie zawodów przed startem.
UWAGA! Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej organizacji.
9. Zgłoszenia
? Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rok urodzenia poszczególnych startujących, wybrana trasa, opiekun + telefon kontaktowy (w przypadku osób niepełnoletnich)
? Zgłoszenia przez elektroniczny formularz dostępny pod adresem:
https://forms.gle/icnagR539kpSxb4XA lub mailem na adres: ekotonkino@gmail.com
? Zgłoszenia do 2 marca 2023 (czwartek) do godz. 18.00. Ze względów organizacyjnych preferowane jak najwcześniejsze zgłoszenie.
10. Ramowy program zawodów
8.30-9.30 Przyjmowanie uczestników w bazie
9.30 Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
10.00 Godzina ?0?
ok. 13.30 Zakończenie tras TP, TT, podsumowanie kategorii i wręczenie nagród
ok. 15.00 Zakończenie tras TU, TZ, podsumowanie kategorii i wręczenie nagród
Uwaga! Godziny mogą ulec zmianom ze względów organizacyjnych.
11. Świadczenia
? Komplet materiałów startowych
? Wyniki zawodów ogłoszone w Internecie
? Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
? Dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ.
Uwaga: Jeśli wśród nich znajdą się zawodnicy z wyższych kategorii wiekowych, to w miarę możliwości, dyplomy otrzymają również trzy najlepsze ze-społy z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy.
? Nagrody dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU, TZ – tylko z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy.
? Słodka przekąska i herbata po etapie. PROSIMY ZABRAĆ WŁASNE KUBKI.
12. Informacje dodatkowe
Bartosz Mróz ? 669637533, ekotonkino@gmail.com
13. Postanowienia końcowe
? Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
? Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
? Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
? Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę, własną łyżkę i kubek.
? Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w ?Zasadach punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK?.
? Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
? Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współzawodnictwa.
? Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.
? Zawodnicy uczestnicząc w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.
? Zespół / rodzina może nieodpłatnie wypożyczyć busolę w sekretariacie zawodów (po za-deklarowaniu w formularzu zgłoszeniowym).
? Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem ? Patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO 2023, Regulamin Pucharu Grudziądza w MnO 2023.
? Nagrody należy odebrać w dniu zawodów.
? Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy.
Do zobaczenia na szlaku!
Organizatorzy