XXX Zimowa Impreza na Orientację EKOTONA 2023

XXX Zimowa Impreza na Orientację EKOTONA 2023
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego w MnO 2023
Puchar Grudziądza w MnO 2023
1. Organizatorzy
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
2. Komitet organizacyjny
Kierownik imprezy: Bartosz Mróz PInO 758
Sędzia główny: Beata Chodziutko-Furso PInO 361
Budowa tras: TZ/TU/TT/TP Michał Sereda PInO 750
Inni organizatorzy: członkowie KInO EKOTON
3. Termin – sobota 4 marca 2023.
4. Baza zawodów – Plaża miejska nad jeziorem Tarpno (53.49214697670455, 18.824957852759297)
5. Dojazd:
Dojazd MZK linią nr 4 do przystanku Droga Kurpiowska/Lipowa o godz. 8.52 (z Al. 23 Stycznia o 8:35) skąd 15 minut pieszo ul. Lipową i ul. Jaśminową.
6. Ranga imprezy: regionalna – 2 punkty do Odznaki InO.
7. Cele imprezy
• Rywalizacja w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pucharze Grudziądza w MnO
• Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu grudziądzkiego
• Popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku dzieci i młodzieży
• Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej
• Integracja środowiska InO
8. Forma imprezy, kategorie i klasyfikacja:
1) Jeden etap dzienny, trasy nietypowe.
2) Kategorie startowe:
• TP z przewodnikiem – dla początkujących niezależnie od wieku, łatwa, wielkość ze-społu bez ograniczeń, niewliczana do Pucharów.
• TP – dla początkujących, łatwa, zespoły do trzech osób lub (poza klasyfikacją pucharową) większe. Klasyfikacja pucharowa: TD – urodzonym w roku 2010 i młodszym.
• TT – dla niezaawansowanych, łatwa, zespoły do trzech osób lub (poza klasyfikacją pucharową) większe. Klasyfikacja pucharowa: TM urodzonym w latach 2007-2009.
• TU – przeciętnie trudna, zespoły do dwóch osób. Klasyfikacja pucharowa: TJ urodzonym w latach 2003-2006.
• TZ – dla zaawansowanych, dość trudna, zespoły 1-2 osoby. Klasyfikacja pucharowa: TS urodzonym w roku 2002 i starszym.
UWAGA – Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny. Wybór trasy należy do uczestnika.
Opłata startowa od osoby:
• TZ/TU – 10 zł.
• TP/TT – 8 zł.
• Wpłaty należy dokonać odliczoną kwotą w sekretariacie zawodów przed startem.
UWAGA! Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej organizacji.
9. Zgłoszenia
• Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rok urodzenia poszczególnych startujących, wybrana trasa, opiekun + telefon kontaktowy (w przypadku osób niepełnoletnich)
• Zgłoszenia przez elektroniczny formularz dostępny pod adresem:
https://forms.gle/icnagR539kpSxb4XA lub mailem na adres: ekotonkino@gmail.com
• Zgłoszenia do 2 marca 2023 (czwartek) do godz. 18.00. Ze względów organizacyjnych preferowane jak najwcześniejsze zgłoszenie.
10. Ramowy program zawodów
8.30-9.30 Przyjmowanie uczestników w bazie
9.30 Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
10.00 Godzina „0”
ok. 13.30 Zakończenie tras TP, TT, podsumowanie kategorii i wręczenie nagród
ok. 15.00 Zakończenie tras TU, TZ, podsumowanie kategorii i wręczenie nagród
Uwaga! Godziny mogą ulec zmianom ze względów organizacyjnych.
11. Świadczenia
• Komplet materiałów startowych
• Wyniki zawodów ogłoszone w Internecie
• Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
• Dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ.
Uwaga: Jeśli wśród nich znajdą się zawodnicy z wyższych kategorii wiekowych, to w miarę możliwości, dyplomy otrzymają również trzy najlepsze ze-społy z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy.
• Nagrody dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU, TZ – tylko z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy.
• Słodka przekąska i herbata po etapie. PROSIMY ZABRAĆ WŁASNE KUBKI.
12. Informacje dodatkowe
Bartosz Mróz – 669637533, ekotonkino@gmail.com
13. Postanowienia końcowe
• Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
• Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę, własną łyżkę i kubek.
• Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w „Zasadach punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.
• Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
• Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współzawodnictwa.
• Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.
• Zawodnicy uczestnicząc w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.
• Zespół / rodzina może nieodpłatnie wypożyczyć busolę w sekretariacie zawodów (po za-deklarowaniu w formularzu zgłoszeniowym).
• Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – Patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO 2023, Regulamin Pucharu Grudziądza w MnO 2023.
• Nagrody należy odebrać w dniu zawodów.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy.
Do zobaczenia na szlaku!
Organizatorzy