XXXII Zjazd Kawalerzystów w Grudziądzu 20-22 sierpnia 2021

XXXII Zjazd Kawalerzystów w Grudziądzu 20-22 sierpnia 2021

XXXII ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU 20-22 sierpnia 2021

20 sierpnia (piątek)
Godz.17.00
– Składanie kwiatów przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (ul. Chełmińska), na grobie
gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego (Cmentarz Garnizonowy), przy pomniku ks. prałata rtm. Zdzisława Peszkowskiego (ul. Mickiewicza).

 21 sierpnia (sobota)
Godz. 9.00 – “3. Bieg Ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii” (Marina).
Godz. 10.15 – Składanie kwiatów na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego (ul. Cmentarna).
Godz. 11.00 – Pobyt uczestników Zjazdu w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej
im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego.
Uroczysta zbiórka batalionu. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę utworzenia Centrum Wyszkolenia Kawalerii.
Złożenie kwiatów przy obelisku Szkoły Podchorążych Kawalerii.
Prezentacja sprzętu wojskowego oraz zwiedzanie Sali Tradycji i koszar im. Księcia Józefa Poniatowskiego
(ul. Hallera 62).
Godz. 16.00 – Błonia Nadwiślańskie: Pokazy Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.
W przerwie pokazów wręczenie nagród zwycięzcom “Biegu Ułańskiego”.

22 sierpnia (niedziela)
Godz. 9.00 – Złożenie kwiatów przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego (os. Kawalerii  Polskiej).
Msza św. koncelebrowana w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej.
Godz. 11.30 – Złożenie kwiatów przy pomnikach: Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Godz. 12.00 – Pobyt w Muzeum  im. ks. dr. Władysława  Łęgi. Wręczenie Odznak Honorowych Fundacji, zwiedzanie wystawy “Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939” (ul. Wodna 3/5).
Koncert grudziądzkiego zespołu “Kontrapunkt”.