XXXIII ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU

XXXIII ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU

XXXIII Zjazd Kawalerzystów w Grudziądzu 19-21 sierpnia 2022 roku

Program Zjazdu obejmuje następujące wydarzenia:

19 sierpnia (piątek)

godz. 17.00
Składanie kwiatów przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (ul. Chełmińska);
na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego (Cmentarz Garnizonowy);
przy pomniku ks. prałata, rtm. Zdzisława Peszkowskiego (ul. Mickiewicza).

godz. 19.00
Wernisaż wystawy ?Obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake?.
Wystawa o tworzeniu Armii Polskiej w Ameryce, będącej częścią ?Błękitnej Armii?, dowodzonej od pocz. X 1918 roku przez gen. Józefa Hallera; projekcja filmu dokumentalnego z 1927 r.
Przygotowanie i realizacja Wojciech Grochowalski (Bursa, ul. Hallera 37).

20 sierpnia (sobota)

godz. 9.00
?4. Grudziądzki Bieg Ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii? (Marina).

godz. 10.15
Składanie kwiatów na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego (ul. Cmentarna).

godz. 11.00
Pobyt uczestników Zjazdu w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego.
Uroczysta zbiórka batalionu. Wręczenie patentów po promocjach 4 absolwentom Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej.
Złożenie kwiatów przy obelisku Szkoły Podchorążych Kawalerii i Tablicy Pamiątkowej.
Prezentacja sprzętu wojskowego oraz zwiedzanie Sali Tradycji i koszar im. Księcia Józefa Poniatowskiego (ul. Hallera 62).

godz. 16.00
Błonia Nadwiślańskie: Pokazy kawaleryjskie Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej i Federacji Kawalerii Ochotniczej RP (razem: 17 koni).
W przerwie pokazów wręczenie nagród zwycięzcom ?4. Grudziądzkiego Biegu Ułańskiego?.

21 sierpnia (niedziela)

godz. 9.00
Złożenie kwiatów przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego (os. Kawalerii Polskiej).

godz. 10.00
Msza św. koncelebrowana w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej.

godz. 11.30
Złożenie kwiatów przy pomnikach: Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

godz. 12.00
Pobyt w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Wręczenie Odznak Honorowych Fundacji, zwiedzanie wystawy ?Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939?. Koncert grudziądzkiego zespołu ?The G Singers? (ul. Wodna 3/5)

godz. 15.30
Posiedzenie Rady Fundacji w Zespole Placówek Młodzieżowych ?Bursa? (ul. Hallera 37).
Zakończenie Zjazdu.