Zwiedzanie klasztoru i kościoła reformatów w dniu 11 listopada 2019

Zwiedzanie klasztoru i kościoła reformatów w dniu 11 listopada 2019

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu zaprasza do zwiedzania zabytkowego klasztoru reformatów z kościołem pw. św. Krzyża oraz podziemia klasztoru.

Klasztor reformatów z kościołem pw. św. Krzyża zostały zbudowane na przedmieściach Fijewo w latach 1750 – 51 w stylu barokowym. W wyniku rozbioru Polski i kasaty większości zakonów, od 1801 roku w gmachu klasztornym funkcjonowało więzienie pruskie.  W latach 1914-1919 na terenie zakładu funkcjonował także szpital wojskowy. Po odzyskaniu przez Grudziądz niepodległości, latem 1920 roku otwarto Dom Karny w Grudziądzu. W latach 1945-1946 na terenie zakładu funkcjonował obóz NKWD. W Zakładzie Karnym nr 1 za działalność związkową więziono Annę Walentynowicz. W czerwcu 2012 roku odrestaurowano budynek klasztorny, później odrestaurowano witraże oraz zewnętrzną elewację kościoła. W 2016 roku otwarto zakładową “Izbę Historii i Pamięci”.

Zwiedzanie Zakładu Karnego odbędzie się w dniu 11 listopada (poniedziałek ) w godzinach: 08.00 oraz 09.30. Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach 18-osobowych.

Zapisywać się na zwiedzanie zabytków na terenie ZK nr 1 można osobiście w Informacji Turystycznej przy Rynku 3-5 lub telefonicznie, tel. 56 46 123 18.
Przy zapisach należy podać imię i nazwisko, imię ojca oraz pesel.
W dniu zwiedzania trzeba mieć przy sobie dowód osobisty, a dzieci powyżej 12 roku życia legitymację szkolną. Na teren Zakładu obowiązuje zakaz wnoszenia aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisów.