Wycieczki autokarowe 2016

W tym roku Informacja Turystyczna organizuje 7 wycieczek autokarowych:

  • 21 maja 2016 – “Przez Bory do Krajany” – Wycieczkę poprowadzi Krzysztof Przybył
  • 11 czerwca 2016 – “Śladami Anny Wazówny i Bobrzych Ogonów” – Wycieczkę poprowadzi Piotr Łukiewski
  • 16 lipca 2016 – “Historia za miedzą” Wycieczkę poprowadzi Krzysztof Przybył
  • 20 sierpnia 2016 – Festiwal Smaku w Grucznie
  • 4 września 2016 – Krojanty – wyjazd na uroczystości i inscenizację szarży 18. Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami
  • 24 września 2016 – “Żuławy Wiślane i Twierdza Wisłoujście” – Wycieczkę poprowadzi Andrzej Cegliński
  • 8 października 2016

PLAN IMPREZ MOŻE ULEC ZMIANIE.
ZAPISY NA WYCIECZKI ZAWSZE OD 1 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.