XVII Lokalna Impreza na Orientację Ekotona 2024 – 20 stycznia