XXXIV ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU

XXXIV ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU

XXXIV ZJAZD KAWALERZYSTÓW

GRUDZIĄDZ, 18-20 SIERPNIA 2023 R.

Program Zjazdu

18 sierpnia (piątek)

Godz. 17.00 – Uroczystości w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej
im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Uroczysta zbiórka batalionu. Apel Pamięci. Złożenie wieńców przy obelisku Szkoły Podchorążych Kawalerii i Tablicy Pamiątkowej. Capstrzyk. Prezentacja sprzętu wojskowego oraz  zwiedzanie Sali Tradycji i koszar im. Księcia Józefa Poniatowskiego (ul Hallera 62).

Godz.19.00 – Złożenie kwiatów przez wyznaczone delegacje   w miejscach pamięci: przy tablicy pamiątkowej Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (ul. Chełmińska); na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego (Cmentarz Garnizonowy);  przy pomniku rtm. ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego (ul. Mickiewicza); na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego
(Cmentarz Parafialny); przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego (os. Kawalerii Polskiej).

Godz. 20.30 – Spotkanie z Tomaszem Dudkiem, dowódcą ?Komarowskiej Potrzeby?
Stowarzyszenia ?Bitwa pod Komarowem? (Bursa, ul. Hallera 37).

19 sierpnia (sobota)

Godz.   9.30 – Przemarsz konno Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego ulicami miasta,
z ul. Hallera na grudziądzkie Błonia.

Godz. 11.00   Błonia Nadwiślańskie – Pokazy kawaleryjskie Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

Godz. 12.30 – Występ Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy

Godz. 15.30 – Na grudziądzkim Rynku koncert piosenek z lat 20. XX wieku w wykonaniu Chóru ?Tibi Marie?
i zespołu ?Sweet Accordion?.

20 sierpnia (niedziela)

Godz. 10.00 – Msza św. koncelebrowana w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej.

Godz. 11.30 – Złożenie kwiatów przy pomnikach: Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Godz. 12.00 – Pobyt w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Wręczenie Odznak Honorowych Fundacji
na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, zwiedzanie wystaw, w tym wystawy stałej ?Centrum Wyszkolenia Kawalerii  w Grudziądzu 1920 – 1939?. Koncert zespołu harcerskiego ?Piosenkarnia?.

Wszystkie wydarzenia XXXIV Zjazdu są otwarte.