Laureaci konkursu plastycznego KOCHAM GRUDZIĄDZ

Laureaci konkursu plastycznego KOCHAM GRUDZIĄDZ

Laureaci konkursu plastycznego KOCHAM GRUDZIĄDZ.

Na konkurs nadesłane zostały 34 prace plastyczne. Podczas oceniania prac komisja brała pod uwagę następujące kryteria oceny: zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, walory artystyczne kompozycja i liternictwo, warsztat pracy ? swoboda posługiwania się wybranymi technikami. Prace plastycznie mogły być wykonane dowolną techniką plastyczną (bez grafiki komputerowej), format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3.

Po dokonaniu oceny prac, które wpłynęły na konkurs plastyczny “Kocham Grudziądz” komisja postanowiła przyznać nagrody, zgodnie z regulaminem konkursu następującym uczestnikom:

? I kategoria wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym ? dzieci do III klasy szkoły podstawowej :
Miejsce 1Maja Piasecka, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Grudziądzu.

Miejsce 2 ? Aleksander Heneburg, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Grudziądzu.


Miejsce 3 ? Milena Wiśniewska, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Grudziądzu.


Wyróżnienie ? Nadia Kamińska – Szkoła Podstawowa Nr 12 w Grudziądzu, Zuzanna Drzewiecka – Szkoła Podstawowa Nr 12 w Grudziądzu, Adam Indyka – Szkoła Podstawowa Nr 12 w Grudziądzu, Igor Ronkowski – Szkoła Podstawowa Nr 12 w Grudziądzu, Piotr Groszewski – Przedszkole w Gdańsku.

? II kategoria wiekowa: dzieci klas IV ? VIII szkoły podstawowej:
Miejsce 1 ? Kornelia Zalewska, Szkoła Podstawowa Nr 20 w Grudziądzu.


Miejsce 2 ? Magdalena Pipowska, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Grudziądzu.

Miejsce 3 ? Jakub Figurski, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grudziądzu.

WyróżnienieMelisa Abryszewska, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Grudziądzu!

Wszystkie dzieci, które brał w konkursie nagrodzimy drobnymi upominkami.

Po odbiór nagród i upominków zapraszamy do Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej, Rynek 3-5 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Dziękujemy za taki liczny udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!